21 Mayıs 2015 Perşembe

3-A SINIFI "GALATA'NIN TEMBEL MARTISI" KİM KORKAR YAZMAKTAN ?

3-A SINIFI "GALATA'NIN TEMBEL MARTISI" KİTABININ "KİM KORKAR YAZMAKTAN?" ÇALIŞMASINI DA TAMAMLADIK.


                                                   DOĞAL YAŞAM

    Hayvanları kendi doğal yaşamlarından koparmak, onlara yapılan en büyük kötülüktür. Doğada yemeğini ve barınağını kendisi
bulan, düşmanlarına karşı kendisini savunan, özgürce yaşayan hayvanları kendi doğal yaşamlarından uzaklaştırırsak türleri
azalmakta ve zamanla yok olmaktadırlar.

    Doğada tüm canlıların devamı doğal denge için gereklidir. Doğadan koparılan bir çok hayvan kafeslere hapsedilmekte, zorla
çalıştırılmakta ve özgürce dolaşamamaktadır. Örneğin sirklerde çalıştırılan hayvanlar ateşli çemberlerden atlatılmakta, iki
ayakları üzerinde dans ettirilmekte ve bunun gibi gösteriler yaptırılmaktadır. Bu hareketleri sizce isteyerek mi yapıyor?
Tabiki hayır. Onlara zorla eğitim veriliyor. Kafeslere hapsediliyor. Şehirdeki hayvanlar ise kirli havaya uyum sağlayamıyorlar.
Yollarda hızlı giden araçlar, bir çok hayvana çarpmakta ve ölümüne neden olmaktadır.

    Ait oldukları doğadan koparılan hayvanların türü azalmakta ve zamanla yok olmaktadır.        
                                                                                         ATAKAN ÇETİNEL

                                                                                               3-A
Azra Memili
3/A-50
                     Doğal Yaşam Alanlarından Koparılan Hayvanlar

            Hayvanlar doğal yaşam alanlarında yaşarlar. Bunlardan bazıları yağmur ormanları, adalar, okyanuslar ve çöllerdir. Hayvanları ortamlarından uzaklaştırırsak bizim yapay barınaklarımızda çok mutsuz ve huzursuz olurlar.
            Bunu birkaç örnekle açıklayalım; mesela şehirlere gelen hayvan sirklerindeki hayvanlar, insanlar tarafından eziyet görmektedirler. Bir parça yiyecek için yapmak istemedikleri birçok hareketi yapmak zorunda kalırlar. Sirke gelen insanlar o hayvanların eğlendiğini sanırlar.
            Bu konuyla ilgili bir başka çarpıcı örnek verecek olursak; Flipper isimli bir filmde bir yunus balığı rol almıştır. Bu sevimli yunus doğal ortamından ayrılmış film için hazırlanan yapay ortamlarda insanlar tarafından alıkonulmuştur. Film çekimi süresince küçük yapay havuzlarda insanlar tarafından istemediği hareketler yaptırılmıştır. Bunun sonucunda yunus intihar etmiştir.
            Sonuç olarak; hayvanları kendi doğal yaşamlarından ayırmamalıyız.
 Bade Kardaşlar  3/A 19
                                 Hayvanların Yaşamı
   Hayvanlar kendi doğal ortamında her zaman daha mutlu ve sağlıklı yaşarlar. Bir hayvanın yaşamını sürdürdüğü , beslendiği ve uyum sağladığı alana doğal yaşam alanı denir.

   Her hayvanın doğal ortamı farklıdır. Geyikler ormanda , balıklar suda , kangurular Avustralya’ da inci kefali Van Gölü’ nde , kelaynak kuşları Birecik te yaşarlar ve bu yerler o türlerin yaşam alanlarıdır. Hayvanları doğal ortamlarından koparırsak yaşam kaliteleri bozulur , yaşam süreli azalır ve türleri yok olmaya başlar.      Böylece doğanın dengesini bozmuş oluruz. Doğanın ekosistem dengesini alt üst ederiz.

   Her hayvan bulunduğu ortamın su , sıcaklık , iklim , nem , torak gibi özellikleriyle doğru orantılı yaşar. Kutularda yaşayan bir ayıyı çöl ortamında yaşatamayız.
  
Doğanın dengesini korumak için hayvanları kendi ortamında özgür bırakmalıyız onlara zarar vermemeli haklarını korumalıyız. TAŞ YERİNDE AĞIRDIR
Her canlı kendi doğal yaşama alanına uygun olarak yaratılmıştır. Bencilce isteklerimiz yüzünden onları alışkın oldukları ortamlardan ayırmak mutsuz olmalarına neden olur.
            Rengini çok sevdiğimiz için Kars’ta karların altında yetişen Kardelen çiçeğini burada saksıda yetiştirmek istersek solar. Komşularımızın çok sevdikleri için aldıkları Sibirya Kurt Köpekleri hakkında araştırma yaptım. Kutuplara yakın, çok soğuk yerlerde yaşayan bu hayvanlar, buzla kaplı karalarda ulaşımı sağlayan kızakları çekerlermiş.

Babam bana videosunu da gösterdi. İsveç’ e gittiğinde bu köpeklerden beş tanesinin çektiği bir kızağa binmiş. Çok güçlü, sağlıklı ve hareketli görünüyorlardı.
Oysa komşumuzun köpeği bahçede kilitli, yalnız. Adana’nın sıcak ve nemli havasından mutsuz. Geçen yaz onu ıslak betona yatıp serinlemeye çalışırken görüyordum.

            Arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan, alışkın olduğumuz ve rahat ettiğimiz ortamımızdan ayrılan bizler nasıl hissediyorsak bence onlar da aynı duyguları yaşıyorlar.

                                                                  Başar SARIKAYA
                                                                    3/A  -  18Bensu   ATLI                                                                                                     
3 – A  / No : 30

                               DOĞAL YAŞAM VE HAYVANLAR
         İnsanlar hayvanları doğal yaşamlarından koparabilirler. Ama hayvanlar doğal yaşamlarını tercih eder. Hayvanlar doğal yaşamlarından koptukları zaman insanlara zarar verebilirler. Bu yüzden hayvanları doğal yaşamlarından koparmamak gerekir. Ayrıca doğal yaşamlarından kopma riski % 90 yüksektir.

           Dikkatli olmalı hayvanlara zarar vermemeliyiz. Hayvanları  kendi doğal yaşamlarından uzaklaştırmak sakıncalı olabilir. Bazı sakıncaları şunlardır: Zarar verebilirler, ısırabilirler , tırmalayabilirler, vb. şeyleri yaparlar.Biz onlara karşı duyarlı olmalıyız ki onlar da bize karşı duyarlı olsunlar.


         Bu yüzden herkes doğaya ve canlılara karşı duyarlı olmalıdır. Bunun için

de canlılara zarar vermemelilerdir. Kendi doğal yaşamlarında yaşayan hayvanlar mutludur. Ama kendi doğal yaşamlarında yaşamayanlar üzgündür. Hayvanları doğal yaşamlarından ayırmamalıyız. Kendi ortamlarında büyümeli ve yaşamalıdırlar.
 BUSE NAZ ASLAN
 3-A

                                                  TEKNOLOJİ VE İNTERNET

  Teknoloji ve internet her zaman sorunlarımızı çözmez ama onları kolaylaştırır.Birçok sorunun çözümü o konuda eğitim almış veya bilgi sahibi kişilerden yararlanarak çözülebilir.
        Örneğin bir sağlık sorunuyla karşılaştığımızda teknoloji ve internetten o konu hakkında bilgi sahibi olabiliriz fakat sorunumuzu çözemeyiz. Uzman bir hekim muayene etmesiyle hastalığımızı anlar ve ona göre bir tedavi uygulayabilir.Bir yüzücü yüzme tekniklerini  teknoloji ve internetten yaralanarak görsel olarak görebilir fakat uygulamalı olarak yapabilmesi için yüzme hocasına ihtiyaç duymaktadır.
        Teknoloji ve internet ne kadar gelişirse gelişsin her zaman sorunlarımızın çözümü olmayacak insanın insana olan ihtiyaçı her zaman devam edecektir. Teknoloji ve internet insanın hayatını kolaylaştırmada yarar sağlayacak sorunlarının çözümünde tek başına yetersiz kalacaktırHAYVANLARIN HAKLARINA SAYGILI OLMADIĞIMIZDA YAŞAYACAKLARI OLUMSUZLUKLAR NELER OLABİLİR?
                Hayvan sevgisi ve korkusu çok küçük yaşta oluşmakta.İnsan hakları gibi hayvanların da haklarının olabileceğini düşündüğümüzde onlara sevginin de, saygının da insanlar tarafından verileceğini bilmeliyiz.
                Hayvan sevgisini aşılamak onların birtakım haklarını görmemizi sağlar.Bizler gibi o canlı hayvanların da yeme ve barınma haklarının olduğunu düşündüğümüzde,hayvanların konuşamadıkları,aç susuz ve canları yandığında kendilerini ifade edemediklerini göz önünde bulundurmalıyız. Hayvanlar havlar, miyavlar, etrafa saldırırlar. Biz insanlara düşen görev onları anlamak ve sevmektir. Evcilleştirerek evde besleyebileceğimiz türleri yanımıza alarak doğaya yardımcı oluruz. Yanımıza alamadığımız hayvanlara ise sokaklara kap içinde su ve evdeki yemek artıklarını koyarak yardımcı oluruz. Böylelikle az da olsa hayvanların haklarına saygılı olduğumuzu ifade edebiliriz.
                Unutmayalım ki, hayvanları sevip onların birer canlı olduğunu düşündüğümüzde, insanlık görevimizi de yerine getirmiş oluruz.
                                                                                                                            
                                                                                                                   Demir Evyapan 3/A No:74
Deniz AKSOY
      3- A 79

HAYVANLAR

            Çoğu insan hayvanları sever , bazıları ise sevmez . Onların kararı , biz değiştiremeyiz . Ama bizim kurallarımız varsa hayvanların da kuralları vardır.
            Bizim kurallarımız ; çevreyi temiz tutmak , görevlerimizi yerine getirmek gibi kurallarımız vardır. Hayvanların kuralları açık alanda dolaşmak , doğal yaşamlarını sürdürmek gibi kuralları vardır. Biz kurallara uymazsak ne olursa , ama biz onların kurallarına uymazsak ne olur ? Bilmiyor isen anlatayım . Hayvanat bahçesine kapatıyorlar hayvanları , hayvanlar mutlu gözükse bile içleri kan ağlıyor . Hayvanlara kötü davranırsak bize saldırırlar .
            Bu yüzden hayvanlara iyi davranmalı , onları korumalıyız. Sevmeyenler bile onlara saygı göstermelidir. Onların kurallarına biz ve onlar uymalıyız . Onlar mutlu olsun diye barınaklara gönderebiliriz . Herkes mutlu olur . Çünkü ; hayvanlar  arkadaş bulur , aç kalmaz ve insanlar rahatlar.

Eylül SOYDAŞ
     3-A
                              
HAYVANLARIN DA BİR HAKKI VAR

  Hayvanların da bizim gibi bazı hakları vardır. Beslenme, barınma, yaşama hakkı bunlardan bazılarıdır.
  Bu haklara engel olursak hayvanlar aç kalır, bakılamaz hale gelir. Ama  onlara evimizde kalan yiyeceklerden verirsek bizlere alışır, saldırmaz. Her ne için olursa olsun deneylerde hayvanlara eziyet edilemez. Ziraat, tarım vb. alanlarda çalışan hayvanların çalışma süreleri sınırlandırılmalıdır. Çünkü hayvanların da dinlenme hakkı vardır. Hayvanlar eğlence aracı değildir. Onlarla sadece eğlenmek yetmez. Onlara su, yiyecek vermemiz de gerekir.
  Lütfen hayvanlara zarar vermeyelim. Zarar verenleri uyaralım. Severken nazik davranalım. Kendimizi yaralanan hayvanların yerine koyalım. Bir çocuk bizi dövmeye çalışıyor. Hoşumuza gider mi? Gitmez. Hem yaralanırız. Şu an o hayvanlar da bu duyguları yaşıyor. O yüzden onlara nazik davranmalıyız.Fulya ERTEN
3/A  - 4

Çözüm Kendimizde
            Öğretmenimizin verdiği ödev konusunu okuyunca ”Keşke, keşke …” diye geçirdim içimden. Keşke teknoloji ve internet her zaman sorunlarımızın çözümü olabilseydi. Böylece kimsenin derdi, tasası kalmaz; herkes mutlu olurdu.
            Hafta sonu ağabeyimin izlediği dizide sağlık sorunları yaşayan oyuncular saray gibi evlerinden kaçarak doğaya koşuyorlardı. Ellerinden düşürmedikleri teknolojik telefonlarını kapatmayı planlıyorlardı. Güzel evlerin, marka kıyafetlerin vermediği huzuru köy pazarının sebzeleri veriyordu.
            Zorlu bir sınavdan çıkan ağabeyim stresini atmak için bilgisayarda vakit geçirmiyor. Sınav kaygısından uzaklaşmak için sosyalleşmeyi, oyunu seçiyor. Çocukların sorunlarından kurtulmak için yetişkinlerden daha şanslı olduklarını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarla oynanan bir oyun keyfimizi yerine getirmeye yetiyor. Teknoloji ve internetin hayatımızı kolaylaştırdığını, sorunlarımızı çözemeyeceğini düşünüyorum. Hatalarımızdan ders almak, ailemizden yardım almak sorunların çözümünde izleyeceğimiz yol olmalıdır.                                                TEKNOLOJİ VE İNTERNET 

       Teknoloji ve internetle, bir çok sorunumuza çözüm bulabiliriz ama her zaman her şekilde sorunlarımıza kesin bir şekilde çözüm bulmak mümkün değildir.
        Birçok insan, bir sorusu olduğu zaman kolaylıkla internet ve teknolojiden yararlanarak sorusunun cevabını bulabilir. Ama bu cevap her zaman doğru sonuca yönlendirmeyebilir bizleri. Örneğin; herhangi  bir hastalıkla ilgili bir sorunumuzu internetten baktığımızda bizi yanlış bilgilere yönlendirebilir .Bu tür konularda doğruya ulaşmak doktora gitmeliyiz. Okul hayatımızda bize verilen ödevlerde ,projelerde birçok bilgiye internet ve teknolojiyi kullanarak çok  rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Hem de farklı kaynakları bir arada çok rahat bir şekilde erişebiliriz.
       Sonuç  olarak  teknoloji ve internet hayatımızı kolaylaştırır fakat sadece teknoloji ve internetle sınırlı kalmamalıyız. Her zaman doğruyu bulamayabiliriz.
                                                                                                                     Koray BALIKÇI
                                                                                                                               3-A

           
Laçin Özkardeşler 
3-A / No:73

                                        HAYVANLARIN  HAKLARI                             
      Hayvanlar  da  bizim  gibi  saygıdeğer  varlıklardır. Ama  bazı insanlar  onlara saygı  göstermiyorlar. Hayvanlar da insanlardan uzaklaşıyorlar , yok oluyorlar  veya vahşileşiyorlar.
      Örneğin , bazı insanlar  hayvanlarını bir süre besledikten sonra onları sokağa  bırakıyorlar. Bazı insanlar ise kilolarca yemeği çöpe dökerken ,sokakta yaşayan aç hayvanları hiç düşünmüyorlar. Bazı  avcılar ise zamanından  önce  avlanarak  hayvanların türünün azalmasına  sebep oluyorlar. Bazı insanlar  ormanları yakarken   hayvanlar kaçacak yer bulamıyorlar  ve  yanarak ölüyorlar. Bütün bu davranışlar hayvanlara yapılan saygısızlıklardır. Bunların sonucunda hayvanların yaşayacakları  olumsuzluklar çok fazladır. Hayvanlar aç kalırlar, evsiz kalırlar, hastalanırlar, yaralanırlar, türleri azalır ve en kötüsü ölürler. Bizim gibi duyarlı insanların da hayvanların haklarına saygılı olmamız gerektiğini her fırsatta bilgisiz insanlara aktarmamız gerekir.
          Sonuç olarak , tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır. İnsanların da onların yaşayacakları olumsuzlukları   tahmin  edip önlem almaları gerekir.  
                                                          HAYVAN HAKLARI
             
                     İnsanlar gibi hayvanlarında,yaşamaya hakları vardır.
                     Hayvanlar konuşamaya bilir ama her canlının olduğu gibi sevgi ve saygıya ihtiyaçları vardır.Kanun da bilehayvan hakları vardır.Yasalarımızın içinde bulunuyor örneğin bir hayvana zarar verildiği zaman şikayet edildiğinde yaşamızda hem para hem hapis  cezası bulunuyor;eğer biz insanlar hayvanların haklarına saygı duyulmadığında çok büyük psikolojik olumsuzluklar yaşarlar,bunlar yaşadıkları yerler olabilir.Onları bulundukları ortamdan ayırmak yaşam yeri haklarına saygısızlıktır veya zevkimiz için evde besleyip sıkılıp sokağa atmakta onlara saygısızlıktır.
                    Her canlının toplumda saygıyı hak eder.                                                                                                                               MİRA ELİF KARTAL
                                                                                                                                                     3/A 83Nadide Hanlıoğlu                                                                           
3A  No:9

 Teknoloji ve İnternet Her şeyin Çözümü Olamayabilir
         Teknoloji ve internet bazen her şeyin çözümü olmayabilir. Örneğin, kırılan bir kalbe veya üzgün bir yüze mutluluk veremez. İnsanlar günümüzde internetten çok fazla faydalandıkları için birbirleriyle yeterince iletişim kuramıyorlar, birbirlerine yeterli zaman ayıramıyorlar. Bu nedenle de empati kuramıyorlar ve birbirlerinin kalplerini kırabiliyorlar. İşte bu tür kırgınlıklara ne internet ne de teknoloji çözüm olabiliyor.
           Konuyu çocuklar açısından da ele alabiliriz. Biz çocuklar, bazen gereğinden fazla internette zaman geçiriyoruz. Bu yüzden açık havada oyun oynamaya, spor yapmaya yeterli vakit ayıramıyoruz. Bu, hem gelişimimiz hem de sağlığımız için zararlı olabiliyor. Bu durumda da teknoloji ve internet kaybolan sağlığımızın çözümü olamıyor.
            Sonuç olarak, teknoloji ve internet gerektiği kadar kullanılmalıdır. Her şeyin azı karar çoğu zarar.

Teknoloji ve İnternet
  Günümüzde teknoloji ve internetin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Teknoloji , yaşantımızdaki bir çok konuda bizlerin hayatını kolaylaştırmaktadır. Teknolojiyi kullanırken de internetten faydalanırız.
   İnternetin diğer teknolojilerden farkı , istediğimiz bilgiye gidebilmemizdir. Örneğin, televizyondaki ve radyodaki bilgiler ne ise, onları izlemek veya dinlemek zorundayız ama internet sayesinde her istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz. Bu bilgilerin doğruluğu zaman zaman tartışılabilir. Çünkü, bilgileri internete yükleyende insanlardır. Birçok sorunlarımızı teknoloji ve internet sayesinde çözebildiğimiz gibi bazı kişisel sorunlarımızı çözüme kavuştururken teknoloji ve internetten çözüm alabilmemiz mümkün değildir. Örneğin , arkadaşlarımızla küstüğümüzde yada kavga ettiğimizde teknolojinin bize nasıl faydası olabilir ki? Ya da yemeğimizi yemediğimizde internetin bize nasıl faydası olabilir ki?
  Sonuç olarak , yaşantımızda çok önemli yeri olan , hayatımızı kolaylaştıran teknoloji ve internet her zaman sorunlarımızın çözümü olamaz.

                                                                                       Adı Soyadı:      Nehir Çağlayan
                                                                                                 Sınıf :       3 \ A   
                                                                                                     No:       1
                                                                                                                                 

    ÖZGE DALMIZRAK
3-A

                                        HAYVANLARIN IHTIYAÇLARI

      Her hayvanın ihtiyacı vardır. Hayvanların da insanlar gibi ihtiyaçları vardır.
      Örneğin ; her hayvanın bir barınma ihtiyacı vardır. Hayvanlar yemek yemeli, bir şeyler içmeli,eğlenmeli,temiz hava almalı vb. Hayvanlar doğal yaşamlarından ayrılmamalılar. Ayrılırlarsa evsiz kalabilirler,zarar görebilirlerdi. Bunlar hem evcil hem de vahşi hayvanlar için geçerlidir. İnsanlar hayvanları besleyerek çoğu hayvanın ihtiyacını karşılıyor. Onları besliyor,parkta gezdiriyor ve bu hayvanlar temiz hava da alıyor. Bu hayvanlar kedi,köpek,kuş vb. hayvanlar. Ama sokak hayvanları için geçerli değil. Sokak hayvanları evsiz kalıyor,yağmurda ıslanıyor , aç kalıyorlar. Sokak hayvanları evcil hayvanlar gibi rahat bir hayat geçiremiyor. Onlar için hayat çok daha zor.
       Kısacası her Hayvanın ihtiyacı vardır.

AD:TUĞRA ONAT
ŞUBE:3/A
NO:14

               TEKNOLOJİ İNTERNET VE PROBLEMLER 
  Sorun: Yaşantımızda bizi rahatsız eden ve çözülünce mutlu olmamızı sağlayan bir süreçtir.
    Çözüm: Bir problemin ihtiyaca cevap verebilecek bir şekilde analiz edilmesidir.
    Sorun ve çözüm , yıllardır yaşantımızda hep vardır. Hayat devam ettikçe hep var olacaktır. Çünkü çözülmüş olan bir çok sorun çözülmeyi bekleyen daha önemli bir sorunu da beraberinde getirmiştir Örneğin icat edilen teknoloji harikası  otomobilleri ,uçakları ele alalım.Teknoloji icadı olan bu araçlar kısa  zaman da  bir yerden bir yere ulaşmamızı  sağladı ama teknoloji  kaza sorunlarına çözüm bulamadı .Tıpda teknoloji bu kadar ilerlemişken,internet gibi devasa kütüphane,iletişim aracı var iken  İnsanlığın en büyük düşmanı  Kanser Hastalığının iyileştirilmesinde hala etkin bir yöntem geliştirilemedi
     Teknoloji ve internet  her zaman sorunlarımızın çözümü  olamaz

VERDA KÖKTEKİR
3/A      N: 78
                                                                                                                               
                                        CAN DOSTUMUZ HAYVANLAR

            Canlılara saygı en başta gelen insanlık görevimizdir. Hayvanlar da bebekler gibi ihtiyaçlarının karşılanması için insanlara muhtaçtır.

            Hayvanların da insanlar gibi yaşama hakkı vardır. Onların yaşama hakkına saygı duymalıyız. Çünkü Dünya yalnızca insanların yaşadığı yer değildir. Hayvanların yaşam hakkından yana olmak insanlık hakkıdır. İnsanların çevreyi kirleterek  , moda ve aksesuar için bir çok hayvan neslinin tükenmesine neden olmaktadırlar.  Eğlenmek için horozları ve köpekleri dövüştürmektedir. Bunun sonucunda pek çok hayvan ölmekte veya sakat kalmaktadır. Oysa ki bir çok insan hayvanları sevdiğini söyler. Hayvanları sevmek sadece onları okşamak değildir. Onlar için güvenli yaşam ortamları oluşturmaktır. Hayvanları sevmek kolay , korumak ve yaşatmak zordur. İnsanların hayvanlara çeşitli işkenceler yapmasına rağmen hayvanlar onlara dostça yaklaşırlar.

            Hayvan haklarına saygılı olmazsak yaşadığı alanları korumazsak hayvanların soyunu tüketiriz. Bu nedenle hepimiz hayvan haklarına saygılı olup ,onları korumalıyız.

                                         SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ

              İnsanlar çoğu bilgileri  , iletişimi , yazışmaları  internet üzerinden  halletmeye çalışarak ne kadar yararlı olabiliyorlar acaba ?
              Birçok sorunumuzu  internetten halletmeye çalışırız. Yanlız bazı sorunlarımızı karşılıklı halletmemiz gerektiğini hiç düşünmeyiz.Çünkü bazı olaylar ancak karşılıklı  konuşarak , duyguları aktararak halledilebilir.
Aileden  birini istemeden  söylediğimiz bir söz Yüzünden  kırdığımız düşünelim. Ondan internet üzerinden  ya da  telefonla mı özür dileyeceğiz ?Sizce o  kişiyi  daha çok kırmış olmaz mıyız ? Duygularımızı göstermeden , bu etkili olmayacaktır. Bu yüzden , internetin çözemeyeceği bunun gibi birçok sorunlar vardır . Evet , internet çoğu sorunumuzu çözmektedir.
               Unutmayalım ki Her şeyin çözümünü bir yerden  çözmeye ,çalışmak doğru değildir.Karşılıklı iletişimde çok önemlidir.

                                                                             Yağız Hasan Mirel
                                                                                     3-A

1 yorum:

  1. HAYVANLARIN DOĞAL ORTAMDA YAŞAMALARI GEREKTİĞİNİ NE GÜZEL İFADE ETMİŞSİNİZ.

    YanıtlaSil